Thuốc bổ sức khỏe Archive

BÀI THUỐC TRỊ BỆNH CẢM SỐT- ĐAU ĐẨU (Tiếp theo)

CHỮA NGOẠI CẢM PHONG NHIỆT Mộc hồ điệp có vị đẳng, tính lạnh, vào 2 kinh can và phế. Có tác dụng chữa ngoại cảm phong nhiệt hoặc can hỏa bốc ngược lên (can hỏa phạm phế) gây khản tiếngCách dùng và liều dùng: Dùng trong từ 6-9g sắc với nước, hoặc nghiền nhỏ uống.Dùng …

CÁC BÀI THUỐC DÂN GIAN CHỮA BỆNH CHỐC ĐẦU

  CHỮA CHỐC ĐẦU TRỄ EM BẴNG DẦU VỪNG Chân gà tươi đốt tồn tính 4 cái, phèn 8g, hoàng cầm 10g, hoàng bá 10g, đại hoàng 10g.Cả 5 vị trên tán thành bột rồi hòa với dầu vừng bôi vào chỗ lỏ. Mỗi ngày 1 lần. CHỮA CHỐC ĐẦU ở TRỀ EM BÂNG RAU …
Hotline