toyensao Archive

BÀI THUỐC TRỊ BỆNH CẢM SỐT- ĐAU ĐẨU (Tiếp theo)

CHỮA NGOẠI CẢM PHONG NHIỆT Mộc hồ điệp có vị đẳng, tính lạnh, vào 2 kinh can và phế. Có tác dụng chữa ngoại cảm phong nhiệt hoặc can hỏa bốc ngược lên (can hỏa phạm phế) gây khản tiếngCách dùng và liều dùng: Dùng trong từ 6-9g sắc với nước, hoặc nghiền nhỏ uống.Dùng …
Hotline